Hajós-Homoki vadászterület

A vadászterület a Hajósi Erdészet kezelésében van, meghatározóan síkvidéki, homoki területekkel.
Erdőtársulásait jellemzően akác, fekete- és erdeifenyő, kevés hazai- és nemes nyár, továbbá kocsányos tölgy fafajokból álló erdőállományok alkotják.

03-607360-303_Hajós-H_b

Száraz nyarakon nagy a vízhiány, ezért mesterséges itatóhelyekkel segítik a vadállományt az aszályos időszakban. A terület ma már igen jelentős mennyiségű és minőségű gímszarvas állománnyal rendelkezik. Évről-évre több 10 kg trófeasúlyt meghaladó gímszarvasbika kerül terítékre. Így 2007-ben egy 14, 30 kg agancssúlyú bika került terítékre, amely 261,25 C.I.C. pontot kapott az országos trófeabírálaton.

A terület tagoltsága miatt a szabadterületi disznóhajtások eredményessége nagyon változó.

A vadászterületen jó minőségű őzállomány is található, az aranysakál megjelenése és elszaporodása óta az őz populációnk folyamatosan csökken.

 

KILÖVÉSI ADATOK
Vad 2016 2017 2018 2019
Gímszarvas 385 382 391 380
Dám 12 21 27 27
Őz 19 16 40 37
Vaddisznó 187 125 306 230
Vadászház a területen