Hajós-Homoki vadászterület

A vadászterület a Hajósi Erdészet kezelésében van, meghatározóan síkvidéki, homoki területekkel.
Erdőtársulásait jellemzően akác, fekete- és erdeifenyő, kevés hazai- és nemes nyár, továbbá kocsányos tölgy fafajokból álló erdőállományok alkotják.

Vadászterületek_2016_hajós

Száraz nyarakon nagy a vízhiány, ezért mesterséges itatóhelyekkel segítik a vadállományt az aszályos időszakban. A terület ma már igen jelentős mennyiségű és minőségű gímszarvas állománnyal rendelkezik. Évről-évre több 10 kg trófeasúlyt meghaladó gímszarvasbika kerül terítékre. Így 2007-ben egy 14, 30 kg agancssúlyú bika került terítékre, amely 261,25 C.I.C. pontot kapott az országos trófeabírálaton.

Mind a Hajós-Homoki mind a Lenes-Karaszi vadászterületen üzemeltet társaságunk egy-egy vaddisznóskertet, ezen kertek hasonló nagyságúak és felépítésűek. A terület tagoltsága miatt a szabadterületi disznóhajtások eredményessége nagyon változó.

A vadászterületen jó minőségű őzállomány is található, az aranysakál megjelenése és elszaporodása óta az őz populációnk folyamatosan csökken.

 

KILÖVÉSI ADATOK
Vad 2010. 2011. 2012. 2013.
Szarvas 334 329 260 317
Őz 71 136 91 48
Vaddisznó 219 212 252 246
Vadászház a területen